M A T E M A T I K A

Stránky o matematice

nejen pro žáky

ZŠ O. Nedbala

České Budějovice

15. 6. 2020

>>

M a t e m a t i k a - VII. B


Pracovní listy ke stažení
Pod tímto odkazem naleznete pracovní listy z hodin matematiky
Zadání písemných prací
Pod tímto odkazem naleznete zadání většiny písemných prací z matematiky
Pracovní listy ke stažení
Pod tímto odkazem naleznete pracovní listy, které jsou určeny pro vaši samostatnou domácí přípravu po dobu uzavření školy. Dále zde naleznete zadání DÚ.
Zadání dobrovolných domácích úkolů
Pod tímto odkazem naleznete zadání dobrovolných domácích úkolů. Vypracování bude vždy na podepsaném samostatném listu. Úkol bude obsahovat i výpočty. Samotné výsledky nestačí. Datum odevzdání bude uveden vždy u každého z úkolů.
Zadání domácích úkolů
Pod tímto odkazem naleznete zadání domácích úkolů. Veškeré domácí úkoly budou vypracovány do domácích sešitů, budou podepsány rodiči. Úkoly odevzdávejte vždy ve čtvrtek.

M a t e m a t i k a - VIII. D

Pracovní listy ke stažení
Pod tímto odkazem naleznete pracovní listy z hodin matematiky
Zadání písemných prací
Pod tímto odkazem naleznete zadání většiny písemných prací z matematiky
Pracovní listy ke stažení
Pod tímto odkazem naleznete pracovní listy, které jsou určeny pro vaši samostatnou domácí přípravu po dobu uzavření školy. Dále zde naleznete zadání DÚ.
Zadání domácích úkolů
Pod tímto odkazem naleznete zadání domácích úkolů. Veškeré domácí úkoly budou vypracovány do domácích sešitů, budou podepsány rodiči. Úkoly odevzdávejte vždy ve čtvrtek.
Zadání dobrovolných domácích úkolů
Pod tímto odkazem naleznete zadání dobrovolných domácích úkolů. Vypracování bude vždy na podepsaném samostatném listu. Úkol bude obsahovat i výpočty. Samotné výsledky nestačí. Datum odevzdání bude uveden vždy u každého z úkolů.

M a t e m a t i k a - IX. C

Pracovní listy ke stažení
Pod tímto odkazem naleznete pracovní listy z hodin matematiky
Zadání písemných prací
Pod tímto odkazem naleznete zadání většiny písemných prací z matematiky
Pracovní listy ke stažení
Pod tímto odkazem naleznete pracovní listy, které jsou určeny pro vaši samostatnou domácí přípravu po dobu uzavření školy. Dále zde naleznete zadání DÚ.
Zadání domácích úkolů
Pod tímto odkazem naleznete zadání domácích úkolů. Veškeré domácí úkoly budou vypracovány do domácích sešitů, budou podepsány rodiči. Úkoly odevzdávejte vždy ve čtvrtek.
Zadání dobrovolných domácích úkolů
Pod tímto odkazem naleznete zadání dobrovolných domácích úkolů. Vypracování bude vždy na podepsaném samostatném listu. Úkol bude obsahovat i výpočty. Samotné výsledky nestačí. Datum odevzdání bude uveden vždy u každého z úkolů.

O d k a z y, k o n t a k t y

Emailová adresa
bures@zsonedbala.cz
Portfolio učitele
Pod tímto odkazem naleznete portfolio učitele z minulých školních let.
Telefonní kontakt
385 102 018
Informatika
Pod tímto odkazem naleznete materiály pro výuku informatiky.
Svět práce
Pod tímto odkazem naleznete materiály pro výukupředmětu svět práce..