Příklady k opravné písemné práci z matematiky - I. část
Příklady k opravné písemné práci z matematiky - II. část
Příklady k opravné písemné práci z matematiky - testy k procvičení
Příklady k opravné písemné práci z matematiky - souhrnné opakování
Lomené výrazy - podmínky řešitelnosti 1
Lomené výrazy - podmínky řešitelnosti 2
Lomené výrazy - podmínky řešitelnosti 3
Rovnice 1
Rovnice 2
Slovní úlohy - rovnice