6. D


  MATEMATIKA

Mgr. Zdeněk Bureš

ZŠ O. Nedbala, České Budějovice
Zadání domácích úkolů