Zadání domácích úkolů - 9. C

Domácí úkol č. 1
40. týden