Zadání domácích úkolů - 8. D

Domácí úkol č. 5
45. týden
Domácí úkol č. 6
46. týden
Domácí úkol č. 1
40. týden
Domácí úkol č. 2
41. týden
Domácí úkol č. 3
42. týden
Domácí úkol č. 4
43. týden