Zadání domácích úkolů - 7. B

Domácí úkol č. 1
40. týden